Miljö

Vårt miljöarbete består av olika delar

  • Vi strävar alltid efter att i våra inköp handla det som är miljömärkt för vår tandvård i Örebro
  • Vi sorterar våra avfall på vår tandvårdsmottagning samt har avtal för återvinning eller deponering med Stena miljö
  • Vi tillåter inga utsläpp genom de filter som finns installerade i våra maskiner
  • Vi erbjuder inga behandlingar med material innehållande amalgam
  • Vi använder digital röntgen för bättre strålhygien och lägre doser. Tandläkare Emile Nicolas mottagning undviker därmed framkallningskemikalierna

Mobilanpassad webbsida av Jaddla