Kvalitet

  • Våra mål för dig som patient är att du blir nöjd med de behandlingar du
    efterfrågar och med dina kontakter med alla i tandvårdsteamet.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att göra den tandvård  som
    vi erbjuder dig som patient, säkrare.
  • Vi är noga med att följa utvecklingen inom all tandvård.
  • Alla i tandvårdsteamet har kunskaper om de behandlingar vi erbjuder och de material som vi använder.

Vill du veta mer?

Mobilanpassad webbsida av Jaddla